top of page

Trained Restylane Master

IMG_5878.JPG

Svein Morten Aune

Telefon: 996 91 038
Epost: post@vanitas.no

Svein Morten Aune var ferdig utdannet sykepleier i 1997. Han jobbet 11 år på sykehus før han i 2009 begynte i Vanitas klinikken. Han har jobbet med estetiske injeksjonsbehandlinger siden den gang og jobber nå med dette på heltid. Gjennom spesialisering innen feltet er han i dag Trained Restylane Master, det høyeste kompetansenivået en restylanebehandler kan ha i Norge. For å inneha denne tittelen kreves det flere år med behandlinger. En må minimum ha behandlet 300 kunder pr år, deltatt på alle relevante kurs og kunne bruke alle teknikker og produktporteføljen. I tillegg må du ha bestått anatomieksamen, ha forståelse og kunnskap om komplikasjoner som kan skje og kunne håndtere dette.

Behandlinger som Svein Morten utfører av fillere er hovedsakelig Restylane, men også Juvederm,Teosyal, Belotero og Profhilo. Andre behandlinger han utfører mye av er botoxbehandlinger og i tillegg til dette Sunekos, Cryopen, kjemisk peelinger, Dermapen og Plasmapen. 

Svein Morten er nøye og gir god informasjon til sine kunder i forkant av behandlingene. Svein Morten er opptatt av å yte gode behandlinger og gi god service og har mange faste kunder.  Svein Morten holder seg faglig oppdatert og er jevnlig på kurs og konferanser i inn og utland for å følge med på de nyeste teknikkene, produktene og trendene. 

Svein Morten Aune - ID kort 2020.fw.png
bottom of page