Trained Restylane Master

IMG_5878.JPG

Svein Morten Aune

Telefon: 996 91 038
Epost: post@vanitas.no

Svein Morten Aune var ferdig utdannet sykepleier i 1997. Han jobbet 11 år på sykehus før han i 2009 begynte i Vanitas klinikken. Han har jobbet med Restylane og Azzalurebehandlinger siden den gang og jobber nå med dette på heltid. Gjennom spesialisering innen feltet er han i dag Trained Restylane Master, det høyeste kompetansenivået en restylanebehandler kan ha i Norge. For å inneha denne tittelen kreves det flere år med behandlinger. En må minimum ha behandlet 300 kunder pr år, deltatt på alle relevante kurs som Galderma/Restylane Norge tilbyr til sine behandlere og kunne bruke alle teknikker og produktporteføljen til Restylane. I tillegg må du ha bestått anatomieksamen, ha forståelse og kunnskap om komplikasjoner som kan skje og kunne håndtere dette.

For å få mastertittelen har Svein Morten skrevet en oppgave om de ulike bedøvelsesregimene som har blitt brukt på Restylane sin skinboosterbehandling fra den den kom i 2009 og fram til i dag. Den er blitt lagt fram i et plenum og forsvart med plastkirurg Fredrik Berne som moderator. Oppgaven ble godkjent og bestått.

 

Gjennom kursing fra firmaet Beauty Technology AS kan Svein Morten utføre behandlinger med Dermapen på ansikt, hals og bryst.

Svein Morten Aune - ID kort 2020.fw.png