top of page

Trained Restylane Master

IMG_5878.JPG

Svein Morten Aune

Telefon: 996 91 038
Epost: post@vanitas.no

Svein Morten Aune var ferdig utdannet sykepleier i 1997. Han jobbet 11 år på sykehus før han i 2009 begynte i Vanitas klinikken. Han har jobbet med estetiske injeksjonsbehandlinger siden den gang og har siden 2017 jobber med dette på heltid.

 

Gjennom spesialisering innen feltet er han i dag Trained Restylane Master - klinisk spesialist, det høyeste kompetansenivået en restylanebehandler kan ha i Norge. For å inneha denne tittelen kreves det flere år med behandlinger. En må minimum ha behandlet 500 kunder pr år, deltatt på alle relevante kurs og kunne bruke alle teknikker og produktporteføljen. I tillegg må du ha bestått anatomieksamen, ha forståelse og kunnskap om komplikasjoner som kan skje og kunne håndtere dette.

Svein Morten utfører alle behandlinger som Vanitas-klinikken har å tilby. Svein Morten bruker god tid til hver enkelt kunde og er nøye med å gi nformasjon til sine kunder i forkant av behandlingene. Han er opptatt av å yte gode behandlinger og gi god service og har mange faste kunder. 

 

Svein Morten holder seg faglig oppdatert og er jevnlig på kurs og konferanser i inn og utland for å følge med på de nyeste teknikkene, produktene og trendene. 

Svein Morten Aune - ID kort 2020.fw.png
bottom of page