top of page

Rynkebehandling

Rynkebehandling - Stor.png
- Godkjenning av ansvarshavende lege før rynkebehandling

For å få godkjent behandling hos Vanitas og klinkker vi sammarbeider med, stilles følgende krav:

1. Alle våre kunder må godkjennes av klinikkens ansvarlige lege før en behandling kan iverksettes.

Dette gjøres gjennom en e-konsultasjon via (kryptert) SMS og et helseinformasjonskjema som våre kunder må besvare før behandling.

Alt er i henhold til norsk lov om pasientsikkerhet og krav fra datatilsynet. Godkjenningen varer i 12 måneder før nytt skjema må sendes inn på nytt.

2. Det er 20 års aldersgrense på behandlingene hos oss. 

Vi har ikke lov til å informere eller markedsføre reseptpliktige legemidler mot allmenheten, grunnet Legemiddelforskriften.

Dette er vår ansvarshavende lege:
Monica Strømme Hermanrud
Monica Strømme Hermanrud.jpg
bottom of page