top of page

Trained Restylane Master

IMG_5877.JPG

Frode Molund Haugen

Telefon: 996 23 765
Email: post@vanitas.no

Frode Molund Haugen var ferdig utdannet sykepleier i 1989. Frode har jobbet inne trygghetsalarmer, Oslo kretsfengsel, akutt avrusning og var med på å starte opp metadonprosjektet i Oslo. I 2001 var han ferdig utdannet psykiatrisk sykepleier og drev eget foretak med samtaleterapi som fokus.

Frode startet så opp Vanitas klinikken i 2005 og driver klinikken sammen med Svein Morten. Frode har jobbet med Restylane og Azzalurebehandlinger siden den gang, og gjennom spesialisering innen feltet er han i dag Trained Restylane Master, det høyeste kompetansenivået en restylanebehandler kan ha i Norge. For å inneha denne tittelen kreves det flere år med behandlinger. En må minimum ha behandlet 300 kunder pr år, deltatt på alle relevante kurs som Galderma/Restylane Norge tilbyr til sine behandlere og kunne bruke alle teknikker og produktporteføljen til Restylane. I tillegg må du ha bestått anatomieksamen, ha forståelse og kunnskap om komplikasjoner som kan skje og kunne håndtere dette. 

For å få mastertittelen har Frode også skrevet en oppgave om behandling av nese, som er en komplisert og spesialisert behandling. Denne oppgaven er blitt lagt fram i et plenum og forsvart med plastkirurg Fredrik Berne som moderator. Oppgaven ble godkjent og bestått. 
 

Gjennom kursing fra firmaet Beauty Technology AS er Frode autorisert til å utføre behandlinger med Dermapen på ansikt, hals og bryst. 

Frode Molund - ID kort 2020.png
bottom of page