top of page

Trained Restylane Master

IMG_5877.JPG

Frode Molund Haugen

Telefon: 996 23 765
Email: post@vanitas.no

Frode Molund Haugen var ferdig utdannet sykepleier i 1989. Frode har jobbet inne trygghetsalarmer, Oslo kretsfengsel, akutt avrusning og var med på å starte opp metadonprosjektet i Oslo. I 2001 var han ferdig utdannet psykiatrisk sykepleier og drev eget foretak med samtaleterapi som fokus.

 

Frode startet opp Vanitas klinikken i 2005 og driver klinikken sammen med Svein Morten. Frode var den første mannlige sykepleier som begynte med dette i Norge. Frode har jobbet med kosmetiske injeksjonsbehandlinger siden den gang, og gjennom spesialisering er han i dag Trained Restylane Master – klinisk spesialist, det høyeste kompetansenivået en Restylanebehandler kan ha i Norge.

For å inneha denne tittelen kreves det flere år med behandlinger. En må minimum ha behandlet 500 kunder pr år, deltatt på alle relevante kurs som Galderma/Restylane Norge tilbyr til sine behandlere og kunne bruke alle teknikker og produktporteføljen til Restylane. I tillegg må du ha bestått anatomieksamen, ha forståelse og kunnskap om komplikasjoner som kan skje og kunne håndtere dette.

For å få mastertittelen har Frode også skrevet en oppgave om behandling av nese, som er en komplisert og spesialisert behandling. Denne oppgaven er blitt lagt fram i et plenum og forsvart med plastkirurg Fredrik Berne som moderator. Oppgaven ble godkjent og bestått.

 

Frode holder seg faglig oppdatert og er jevnlig på kurs og konferanser i inn og utland for å følge med på de nyeste teknikkene, produktene og trendene. Frode har spesialisert seg på alle de behandlinger som tilbys ved klinikken.

 

Frode jobber tett med kunder, er opptatt av å yte god service og med å utarbeide gode behandlingsplaner for den enkelte. Han er lyttende til kundene sine behov, og med å gi pålitelige og riktige tilbakemeldinger når det gjelder de ulike behandlingene.

Frode Molund - ID kort 2020.png
bottom of page