top of page

Trådløft

Hva er PDO-tråder?

Vi benytter tråder fra det internasjonalt velrennomerte merket Rainbow. Rainbowtrådene har vært på markedet siden 2013 og produseres av Oreon Life Science i Sør-Korea.  Det finnes veldig mange forskjellige tråder å velge mellom. Vi har valgt PDO tråder fra Rainbow på grunn av deres høye kvalitet, trygghet for deg som kunde og at prisen for deg som kunde ikke skal bli for høy.

PDO tråder (Polydioxanon-tråder) har blitt brukt som suturtråder i over 20 år og brytes ned naturlig av kroppen over tid. Vi bruker både løftetråder og kollagenstimulerende tråder.
 

De ulike trådene vi bruker.

Mono: Monotråder er de enkleste og tynneste typene av PDO tråder som plasseres rett under huden. De virker oppstrammende og hudforyngende gjennom stimulering av hudens kollagen og elastinproduksjon. De har til og med en positiv effekt på kroppens blod og lymfesystem.

Twin: Twintrådene er en dobbelvevd PDO-tråd. Designet på denne tråden fremmer den hudforyngende effekten gjennom å skape en større fibrotisk reaksjon i huden. Denne tråden anbefales for hud som behøver en ekstra oppstrammende effekt. Tråden beveger seg naturlig med huden uten risiko for at den synes eller forårsaker ubehag.

COG 6D: Løftetråder. Dette er den kraftigste tråden vi bruker. Denne tråden har tettsittende, spiralformede mothaker for å gi best mulig løfteeffekt.

Ultra +: Ultra+ er en tynnere tråd enn COG 6D trådene, men har allikevel en sterk løftekapasitet. Brukes gjerne på kunder som har lite underhudsfett.

bottom of page