top of page

Nucleofill

- Behandlingen
  • Behandlingen kan foregå med både spiss nål eller både spiss nål og en lengre kanyle (butt nål). Dette bestemmes av behandler i samråd med kunden og hvilket område som skal behandles. Det er 1-5 stikk pr side av ansiktet og 10 til 20 stk på hals og bryst.

  • Behandlingen tar fra ca 15 til 30 minutter.

  • Smerter: De fleste synes dette går helt fint uten bedøvelseskrem i forkant, mens noen synes det er mest behagelig å ha på bedøvelseskrem i ca 15-30 min før stikkingen starter.  

  • Det er anbefalt minimum 2 behandlinger med 2-4 ukers mellomrom. For de fleste over 40 år vil vi anbefale 3 behandlinger. Noen vil trenge fire behandlinger etter hverandre. Det er anbefalt med en oppfriskingsbehandling hver 3-9 mnd for å vedlike startkuren.

bottom of page