Medisinsk rynkebehandling

- Forsiktighetsregler

Hva er risikoen og bivirkningene forbundet med botuliniumtoksin? Du bør informere oss hvis du opplever bivirkninger. Bivirkninger som observeres etter behandling med botuliniumtoksin A(tidligere Botox) fører hovedsakelig til reaksjoner på injeksjonsstedet, som smerter, ubehag, stikking eller bloduttredelser på injeksjonsstedet.

Risikoen for potensielt farlige bivirkninger er svært lav, men kan øke hos pasienter som har svelgeforstyrrelser, visse nevromuskulære lidelser, eksisterende lungeproblemer eller hos pasienter som behandles med legemidler som kan forsterke effekten av botuliniumtoksin. Det er viktig at du informerer oss som behandler hvis du lider eller har lidt av noen sykdommer, eller dersom du behandles med legemidler. 

Dersom du oppsøker andre spesialister av andre årsaker, må du informere dem om behandlingen med botuliniumtoksin(tidligere Botox). Rådfør deg med din behandler dersom du har spørsmål eller er usikker på noe.